Non-identical Specularity. Photo collage. 2015.

People stay in the arms of one another in a state between activity and sleep, becoming close in a special way. They try to touch each other’s body surface as much as possible, arms ans legs intertwined, backs and bellies stuck together, just lying relaxed, paused, inactive. They don’t perform any actions nor play roles, they remain silent and thus suddenly become equal. This is the moment of closeness in a fadeaway of differences, which no longer manifest themselves. Eyes closed, breathing in sync, they can feel themselves as very much alike. At this moment each one becomes the mirror reflection of the warmth of another. The other reflects our own aspiration for warmth.

However, they know that aspiring to find oneself in the other, they would always encounter some otherness. This specular image is always non-identical. Whereas when they are both on this side of the mirror trying to see their common reflection, each would always see one’s own, slightly different from the other’s.

Yet, this moment, which is possible in the abyss/lapse between activity and sleep, embodies sameness despite difference, non-identical specularity, and produces the reality of the desired equality.

Нетотожна дзеркальність. Фотоколаж. 2015

Люди в обіймах, які перебувають у стані між активністю і сном, стають по-особливому близькими. Вони намагаються дотикатися одне до одного якомога більшою поверхнею тіла, сплітаючись руками і ногами, притуляючись животами та спинами, і просто лежать – розслаблені, призупинені, бездіяльні. Вони не здійснюють дій, не виконують ролей, мовчать, і через це стають несподівано рівними. Це момент близькості через зникнення відмінностей, які більше ніяк не проявляють себе. Заплющивши очі і дихаючи в такт, вони можуть відчути себе дуже подібними. У цей момент кожен стає віддзеркаленням тепла іншого. Інший відображає наше власне прагнення тепла.

Але вони знають, що прагнучи зустріти в іншому себе, завжди стикаються з чимось відмінним. Це віддзеркалення завжди не тотожне. Коли ж обоє перебувають по цей бік дзеркала і намагаються побачити їхнє спільне відображення, – кожен бачить завжди своє, трохи відмінне від того, що бачить інший.

Проте той момент, що можливий у проваллі-проміжку між життєдіяльністю і сном, втілює подібність попри відмінність, нетотожну дзеркальність, витворює реальність бажаної рівності.